ES parama

UAB „KD Jupiter“ e.komercijos modelio diegimas

UAB „KD Jupiter“ įgyvendina projektą „UAB „KD Jupiter“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 59 920,00 Eur Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 44 940,00 Eur Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 22 d. Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 23 d.

ES parama

Mūsų kredo

Krovinio gabenimas saugiai, patikimai ir laiku!