Pilni kroviniai

PILNI KROVINIAI

Jei į konteinerį kraunama vieno siuntėjo kelios ar viena krovinio siunta ir krovinys gabenamas iki krovinio gavėjo sandėlio, (nuo durų iki durų) tai jūrų važtaraštyje turėtų būti daroma žyma „FCL/FCL.“ Taigi vienas konteineris gali būti skiriamas specialiai vieno užsakovo kroviniui vežti. Standartinių konteinerių ilgis 3,6.9,12 metrų. Labiausiai naudojami yra 6 m. konteineriai. Šių konteinerių skerspjūvis yra 2.5×2.5.

Laivai, skirti vežti didelį kiekį ir didelio tonažo konteinerius, vadinami Konteinervežiais. Be konteinervežių yra dar sausakrūviai laivai naudojami transportuoti birioms medžiagoms, įpakuotiems ir vienetiniams kroviniams. Jie gali būti specialiai skirti metalų rūdoms, akmens anglims, trąšoms transportuoti.

Kita laivų rūšis, skirta skystiems produktams, naftai ir jos gaminiams pervežti, vadinama Tanklaiviais. Triume skysčiai yra supilami į specialius rezervuarus, kurie vėliau, atvykus į išsikrovimo vietą yra išsiurbiami galingais siurbliais.

Rolkeriai-tai laivai, skirti vežti pakrautus automobilius, jų priekabas arba puspriekabes, taip pat geležinkelio vagonus.

Pilnų krovinių gabenimas, tai paslauga, kurios metu vienam užsakovui skiriamas visas krovininis konteineris. Pilni kroviniai gabenami atgabenus tuščią konteinerį iki siuntėjo kelių transportu, tada krovinys pakraunamas į konteinerį bei nugabenamas atgal į uostą. Čia konteineris pakraunamas į laivą bei išplukdomas pageidaujama kryptimi.